Vách ngăn di động - Vách ngăn phòng - Vách ngăn Phan Nguyễn

1. Đặc tính

- Bao gồm Hệ ray treo & Ray dẫn âm sàn.

- Vật liệu Inox hoàn thiện nhiều màu.

- Phụ kiện cửa xếp chịu lực được 120kg/pa-nô, cửa xếp từ 02 - 08 cánh cho mỗi bên.

- Phụ kiện cửa trượt chịu lực được 2000kg/pa-nô, cửa trượt đa dạng 01 - 03 cánh.

- Phụ kiện được bảo hành 10 năm.phụ kiện cửa trượt